3QC ID - Hệ thống tài khoản cho các sản phẩm chuyên về đề tài Tam Quốc Chí
Chọn game:    
Tài khoản game:    
Mật khẩu:    
    
Nạp tiền từ ngân hàng hoặc thẻ ATM tại VT108.com
Thẻ Gate FPT và thẻ VCoin VTC đều nạp được cho các game (Dzogame).